Folklornŷj ansambeľ RUTHENIA bŷv osnovanŷj začatkom roka 2010 a bŷv pokreščenŷj na svojim peršim oficialnim vŷstupliňu dňa 23. 10. 2010, koly bŷla 6. Rusyňska zabava v Bratislavi. Ansambeľ predstaviv novŷ choreografiji. Nazva ansambľu napovidať, že ide o narodnostnŷj folklornŷj subor, kotrŷj sja choče zamirjaty na reprezentovaňa rusyňskoj narodnostnoj menšŷnŷ. Každŷj joho člen sja tak stane nositeľom jedinečnoj dumkŷ utrymovaňa rusyňskoho tanca i spivankŷ.

Nazvaňa RUTHENIA mať prypomjanuty istoričnu nazvu lokalitŷ, de žŷli Rusynŷ už v davnij minulosty (marka Ruthenorum) i takoj vkazaty, že molodŷ ľude o istoriju svojich koriňiv nestratyly interes.

Ansambeľ sja orjentuje ne lem na tanečnŷ choreografiji, no i na spivackŷ vŷstupŷ a vŷročnŷ tradiciji. Postupni choče subor nacvičovaty nelem štylizovanŷ tanci, ale holovno autentično spracovanŷ tanci z ciloho rusyňskoho regionu vŷchodňoj Slovakiji. Vo svojich pas´mach choče ožŷvyty tradiciji jasličkariňa, regrutiv, svaďbľany tradiciji, večurkŷ i dalšŷ tradičnŷ elementŷ rusyňskoho folkloru.

Ciľom je vŷpovnity medzeru v reprezentaciji Rusyňiv po boku ne velikoho množstva podobni zamirjanych ansambľiv u vŷchodnij Slovakiji.

„Jem bars rad, že tota dumka oslovila molodŷch ľudej dokince vecej jak športovŷ aktivity, kotrŷ sme realizovali. Ukazuje to velikŷj potencial i odhodlaňa robity dašto pro utrimaňa vlastnoj kulturŷ.“ 

Zapojte sja, priďte ne lem pidporyty, ale i tvoryty mozaiku rusyňskoj kulturŷ. Tišŷme sja o Vaš interes, žebŷ sme spoločni ukazali, že rusyňska kultura žŷje a žŷje i čerez nas … v nas, bo mŷ sme jej nositeľamy.

Peter Štefaňák, vedučŷj ansambľu Ruthenia

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (3 votes cast)
O nas, 7.3 out of 10 based on 3 ratings

7 Responses »

    • vitaj, vitaj …. ale toto este nie je komunikacia clenov …. tu moze pisat kazdy

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Leave a Reply