Category Archives: Pro členiv

Anglický/slovenský tanečný krúžok pre deti od 5 rokov | Bratislava – Petržalka

Anglický/slovenský tanečný krúžok pre deti od 5 rokov | Bratislava – Petržalka
http://kamsdetmi.sk/data/fotogalerie/68904116/deti-pic.jpeg

°art SLNEČNICE, o.z. v spolupráci s FS Ruthenia otvára tanečný krúžok pre deti od 5 rokov zameraný na rôzne tanečné štýly.
Naša koncepcia spočíva v dôraze na výučbu rôznych štýlov tanca. Deti sa učia základom jednotlivých štýlov, čo im pomáha… vac..